Vertikal stående tanke

Med Tu­ne­tan­kens vertikal stående tanke får du en danskpro­du­ce­ret kva­li­tet­stank, der med sit hel­støb­te de­sign i fi­be­rar­me­ret kom­po­sit­ma­te­ri­a­le er ide­el til op­be­va­ring af fly­den­de me­di­er. Da tan­ken er frem­stil­let i et svært­ned­bry­de­li­ge kom­po­sit­ma­te­ri­a­le, er den des­u­den mod­stands­dyg­tig over­for tæ­ring, ag­gres­si­ve væ­sker og kli­ma­ti­ske på­virk­nin­ger. Det sik­rer ikke ale­ne en lang le­ve­tid men også mini­mal ved­li­ge­hol­del­se uan­set ind­hold og pla­ce­ring – og der­med mest mu­ligt vær­di for din in­ve­ste­ring.

Vo­res vertikal stående tanke til­pas­ses al­tid til det kon­kre­te pro­jekt og dine krav til fx dimensionering, indhold, tilslutninger og udseende. På den måde sikrer vi, at den passer ind i de nye omgivelser og løser netop dine behov. Tan­ke­ne kan bl.a. god­ken­des til op­be­va­ring af me­di­er til fø­de­va­re­pro­duk­tion og er om­fat­tet af Fø­de­va­re­sty­rel­sens smiley-ord­ning. En­de­lig er tan­ken eg­net til både høj- og lav­kor­ro­sivt ind­hold, så som mæl­ke­pro­duk­ter, ed­di­ke til sil­dela­ge, syre til frem­stil­ling af pro­te­in, salt­op­løs­ning, etc.

Vo­res vertikal stående tanke er ud­vik­let på bag­grund af næ­sten 50 års er­fa­ring på om­rå­det og frem­stil­let af de ny­e­ste kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

 • Størrelse/geometri efter behov.
 • Kemisk resistens mod aggressive medier.
 • Korrosionsbestandighed sikrer lang levetid.
 • Isolerende konstruktion minimerer kondens.
 • Glatte overflader letter rengøringen.
 • Ingen invendige samlinger hvor indholdet kan ophobe sig.
 • Udendørs opstilling på fundament sparer bygningsomkostninger.
 • Enkel opstilling giver fleksibel og flytbar tank.
 • Komplet løsning for optimal logistik og drift.
 • Belastninger: tryk, vakuum, bevægelse mv. tilpasses medie og driftsforhold.
 • Vægtfylde: afhænger af mediet i tanken.
 • Temperatur: +/- 100º/200º C drift.
 • Kemisk resistens tilpasses mediet.
 • Standardfarve: klar eller gråhvid (RAL 9002).
 • Isolering med PUR-skum og sandwichkonstruktion eller mineraluld og glasfiberkappe.
 • Skørt for beskyttelse af bundudløb og elektronisk udstyr.
 • Lining med PP, PVDF eller ECTFE for kemisk resistens.
 • Lining til opbevaring af fødevarer, der kræver brug af FDA-godkendte materialer.
 • Specialfarve efter RAL-farvekort.
 • Kan leveres med forankringsfod.
 • Diverse stutse, gennemføringer, mandehuller og udtag efter behov.
 • Niveaumåling og vejeudstyr.
 • Omrører forhindrer bundfældning.
 • Fylderør i komposit eller galvaniseret, rustfrit eller syrefast stål.
 • Lækageovervågning til farlige væsker.
 • Varmespiral eller damprør for opvarmning/konstant temperatur.

Specifikationer

VariantIndholdDiameterTotalhøjdeFrihøjdeDiagonalAfstand
KUP66.000 l2.000 mm2.900 mm350 mm2.000 mm
KUP88.000 l2.000 mm3.550 mm350 mm2.000 mm
KUP1010.000 l2.000 mm4.200 mm350 mm2.000 mm
KUP1212.000 l2.000 mm4.850 mm350 mm2.000 mm
KUP1616.000 l2.400 mm5.345 mm545 mm2.400 mm1.690 mm
KUP2121.000 l2.400 mm6.445 mm545 mm2.400 mm1.690 mm
KUP2626.000 l2.400 mm7.916 mm545 mm2.400 mm1.690 mm
KUP3232.000 l2.400 mm8.845 mm545 mm2.400 mm1.690 mm
KUP4040.000 l3.000 mm7.916 mm519 mm3.000 mm2.110 mm
KUP4545.000 l3.000 mm8.319 mm519 mm3.000 mm2.110 mm
KUP5050.000 l3.000 mm9.019 mm519 mm3.000 mm2.110 mm
KUP6060.000 l3.000 mm10.419 mm519 mm3.000 mm2.110 mm

Illustration

Illustration
Scroll to Top