Decentrale saltsiloer

Tunetanken decentrale saltsiloer er komplete lager og påfyldningsløsninger til decentral og strategisk placering for påfyldning af spredere. Siloerne er nem at fylde fra lastbil med f.eks. krangrab eller snegl, grundet en stor fyldeskakt. Udtag fra siloen til påfyldning sker via Ø300 mm. bundudtag.

Siloerne er primært fremstillet i fiberarmeret kompositmateriale, der er korrosionsbestandigt og kemisk resistent. Det an­vend­te ma­te­ri­a­le er des­u­den mod­stands­dyg­tig over­for tæ­ring samt det æt­sen­de salt, hvil­ket gi­ver si­lo­erne en lang og funk­tions­dyg­tig le­ve­tid. Decentrale salt­si­lo­er kan også til­pas­ses til op­be­va­ring og blan­de­an­læg for salt­op­løs­nin­ger.

Det helstøbte design giver glatte indvendige overflader, som er lette at rengøre, og hvor saltet glider nemt. Det sikrer at saltrester ikke ophober sig, samt muliggør et højt hygiejneniveau.

Med et spe­ci­a­l­ud­vik­let de­sign samt et hold­bart ma­te­ri­a­le sik­rer vo­res decentrale salt­si­loer ikke ale­ne en tæt op­be­va­rings­løs­ning, der med­vir­ker til re­du­ce­ret spild, men også let­te­re hånd­te­ring af sal­tet i dag­lig­da­gen. Der­for til­pas­ses salt­si­lo­er al­tid så ud­styr, på­fyld­ning og ud­tag pas­ser til net­op dine drifts­for­hold.

Med vo­res store eks­per­ti­se, et hold­bart kom­po­sit­ma­te­ri­a­le samt høje krav til kva­li­tet får du en danskpro­du­ce­ret salt­si­lo med lang le­ve­tid, der op­ti­me­rer drif­ten samt sik­rer høj kva­li­tet i pro­duk­tio­nen i dag og langt ud i frem­ti­den.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

 • Hængslet og fuld oplukkeligt dæksel.
 • Bundudtag med håndbetjent skod Ø300mm.
 • Saltløsner snegl, håndbetjent.
 • Regnkrave over bundudtag.
 • Stigebeslag.
 • Stativ i varmforsinket stål.
 • Korrosionsbestandighed sikrer lang levetid.
 • Kemisk resistens mod det ætsende salt.
 • Kompositmateriale er et materiale med høj isoleringsevne, der minimere kondens.
 • Enkel og let opstilling giver fleksibel og flytbar silo.
 • Stort formprogram betyder fleksibel dimensionering.
 • Komplet lagerløsning for optimal logistik og drift.
 • Helstøbt silo uden gennemgående samlinger sikrer, at saltet uhindret synker gennem siloen.
 • Vægtfylde: 2,16 (natriumchlorid).
 • Standardfarve: gråhvid (RAL 9002).
 • Niveaumåling eller vejeudstyr.
 • Hejseanordning for dæksel.
 • Fylderør i komposit eller galvaniseret, rustfrit eller syrefast stål.
 • Regnkrave for beskyttelse af salt og udtag.
 • Ekstra frihøjde.
 • Lejder med rygbøjle for sikker opstigning.
 • Specialfarve efter RAL-farvekort.
 • Påfyldning: Ø1600 mm. fyldeskakt med hængslet dæksel.
 • Udtag: bundudtag Ø400 mm.
 • Udtagsbælg: m. manuel kværn.

Specifikationer

Volume/tonDiameterTotalhøjdeLæssehøjdeFrihøjdeAfstand
6 m³ / 12,9 ton2400 mm6200 mm4550 mm1670 mm2781 mm
8 m³ / 17,3 ton2400 mm6700 mm5005 mm1670 mm2781 mm
10 m³ / 21,6 ton2400 mm7200 mm5474 mm1670 mm2781 mm
12 m³ / 25,9 ton2400 mm7600 mm5927 mm1670 mm2781 mm
16 m³ / 34,5 ton2400 mm8500 mm6807 mm1670 mm2781 mm
18 m³ / 38,8 ton2400 mm9000 mm7260 mm1670 mm2781 mm
Scroll to Top