Biologiske sandfiltre

Biologiske sandfiltre anvendes til finrensning af spildevand. Spildevandet forrenses i en bundfældningstank og pumpes herfra til det biologiske sandfilter.

 • Biologiske sandfiltre består af: Bundfældningstank, pumpedel, Ø40 mm. fordelerrør, drænrør, udløbsbrønd, membran 0,5 mm. tyk og Ø110 mm. membrangennemføring.

I det biologiske sandfilter finrenses spildevandet ved nedsivning gennem filtermaterialet og af naturligt opståede mikroorganismer. Spildevandet må efter rensning udledes til vandløb, grøfter, dræn m.v. Biologiske sandfiltre opfylder alle renseklasser SOP, SO, OP og O.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

 • Bundfældningstank.
 • Pumpedel.
 • Ø40 mm. fordelerrør.
 • Drænrør.
 • Udløbsbrønd.
 • Membran 0,5 mm. tyk.
 • Ø110 mm. membrangennemføring.
 • Opfylder alle renseklasser SOP, SO, OP og O.
 • Spildevandets organiske materialer og næringsstoffer bliver omsat.
 • Efter rensning må spildevand udledes til vandløb, grøfter, dræn m.v.

Specifikationer

TyperFordelerrørRenseklassePE membranMateriale
5 PE KGV2 x 16 mSOP96 m²Komposit
10 PE KGV4 x 16 mSOP192 m²Komposit
15 PE KGV6 x 16 mSOP384 m²Komposit
20 PE KGV8 x 16 mSOP768 m²Komposit
25 PE KGV10 x 16 mSOP1536 m²Komposit
30 PE KGV12 x 16 mSOP3072 m²Komposit

Scroll to Top
Scroll til toppen