Beplantede filtre

Beplantede filtre anvendes til finrensning af spildevand. Spildevandet forrenses i en bundfældningstank og pumpes herfra til det beplantede filter.

I det beplantede filtre finrenses spildevandet ved nedsivning gennem filtermaterialet og af naturligt opståede mikroorganismer på planterødder og sandkorn.

Spildevandet må efter rensning udledes til vandløb, grøfter, dræn m.v. Beplantede filtre opfylder renseklasserne SO og O. samt ved tilvalg af fosforfældningsbrønd opfyldes SOP og OP renseklasser.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

  • Bundfældningstank.
  • Pumpedel.
  • Ø40 mm. fordelerrør.
  • Udløbsbrønd.
  • Opfylder renseklasse SO og O.
  • Spildevandets organiske materialer og næringsstoffer bliver omsat.
  • Efter rensning må spildevand udledes til vandløb, grøfter, dræn m.v.

Specifikationer

TyperFordelerrørRenseklasseMateriale
5 PE KGV2 x 16 mSOKomposit
10 PE KGV4 x 16 mSOKomposit
15 PE KGV6 x 16 mSOKomposit
20 PE KGV8 x 16 mSOKomposit
25 PE KGV10 x 16 mSOKomposit
30 PE KGV12 x 16 mSOKomposit
Scroll to Top