Biofiltre

Biofiltre anvendes til finrensning af spildevand. Spildevandet forrenses i en bundfældningstank og pumpes herfra til biofilteranlægget.

I biofiltre finrenses spildevandet i et biologisk filter, der er fyldt op med biofiltermateriale med naturligt opståede mikroorganismer. Spildevandet må udledes til vandløb, grøfter, dræn m.m.
Biofiltre opfylder renseklasser SO og O og ved tilvalg af fosforfældningsbrønd også SOP og OP renseklasser.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

  • Bundfældningstank.
  • Pumpebrønd inkl. pumpedel.
  • Biofiltertank.
  • Udluftningsbrønd.
  • Drænrør.
  • Opfylder renseklasse SO og O og ved tilvalg af fosforfældningsbrønd også SOP og OP renseklasser.
  • Spildevandets organiske materialer og næringsstoffer bliver omsat.
  • Efter rensning må spildevand udledes til vandløb, grøfter, dræn m.v.

Specifikationer

TyperRenseklasseMateriale
5 PE GVSOKomposit
10 PE GVSOKomposit
15 PE GVSOKomposit
20 PE GVSOKomposit
25 PE GVSOKomposit
30 PE GVSOKomposit

Scroll to Top
Scroll til toppen