Septiktank alarmsæt – Lokaset 20

Lokaset 20 septiktank alarmsæt er et komplet alarmsæt til overvågning af overløb i bundfældnings- og samletanke.

Lokaset 20 er en konduktivitet styret sikkerhedsafbryder bestående af en sensor og en kontrolenhed. Når sensoren kommer i kontakt med en ledningsvæske, vil kontrolenheden udsende en alarm: den røde indikatorlampe tændes, summeren starter, og alarmrelæet afkobles. Ringetonen stoppes ved tryk på alarmkvitteringsknappen, mens indikatorlampen fortsat vil lyse, og relæet vil være afkoblet, indtil alarmen fjernes, dvs. sensoren ikke længere er i kontakt med væsken. Alarmfunktionen er udstyret med en ca. 4-5 sekunders forsinkelse for at undgå unødvendig alarm forårsaget af stænk.

SET/LV sensor: sensoren og det tilhørende kabel er forsynet med fejlfindingsudstyr, der kan lokalisere et eventuelt brud i følerkredsløbet. Apparatet drives af 230V netstrøm med en tilslutningsledning med et netstik. Når apparatet ikke er tændt, er alarmrelæet i alarmtilstand, dvs. afkoblet. Når der er strøm på apparatet, lyser en grøn lampe.

NOTE! Apparat må ikke bruges til installationer i områder med potentiel risiko for miljøskader.
SET/LV eller SET/L sensoren må ikke installeres i områder med potentiel risiko for miljøskader.
SET/LV eller SET/L sensoren anbefales ikke til installation på steder, hvor dampe, gasarter eller væsker kan have en korroderende effekt på følermaterialet, f.eks aromatiske og klorerede kulbrinter (PVC), stærke baser eller syrer.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

  • Kontrolenhed med indikator.
  • Indikatorlys og summeralarm.
  • SET/LV overløbssensor.
  • Nem at installere.
  • Visuelt og akustisk alarmsignal.
  • Undgår overløb af tank.
  • ATEX-certificeret.

Specifikationer

TyperCertifikationB x L x HForsyningsspændingOmgivelsestemperaturKompatible sensorer
SP Lokaset 20ATEX35 x 130 x 80 mm230 V ±10%, 50/60 Hz, 2,8 VA0° C...+50° CSET/LV, SET/L
Scroll to Top