Renovering af Pumpestationer

En betonbrønd er blevet utæt og tæret op indvendigt af svovlbrinte. Renovering er nødvendigt:

  • Der graves fri for tilslutning af trykafløbs ledning. Grundet højtstående grundvand er der etableret grundvandssænkning.
  • Det eksisterende rør og ventilarrangement demonteres og fjernes fra betonbrønden.
  • En komposit pumpestation står klar til montering indvendig i den udtjente beton brønd. Komposit pumpestationen er, fra fabrik, færdiginstalleret med rør, ventiler, prelplader mv.
  • Komposit pumpestationen hejses ned i beton brønden. Den nye komposit pumpestation er kemisk resistent overfor svovl brinte.
  • En udskæring i den gamle betonbrønd giver fri passage for trykafløbsrøret.
  • Når komposit pumpestationen er på plads, fastgøres den til betonbrønden.
  • Diverse tilslutninger monteres på stedet.
  • Den nye komposit pumpestation er klar til drift samme dag, som montagen er udført.
Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk
Scroll to Top