Ozonanlæg til luftrensning

Ozonanlæg til luftrensning til rensning af luft med indhold af uønskede, ildelugtende lugtstoffer, fra f.eks. rensningsanlæg, slam- og beluftertanke, procesindustri, gylle- og rådnetankemv. Ozonanlæg til luftrensning kan indbygges i de fleste ventilationsanlæg.

Lugtrensning med ozon er en miljøvenlig, effektiv og prisbillig metode både etablerings- og driftsmæssig. Samtidig er driftsikkerheden meget høj. Ozonanlæg til luftrensning løser, omend ikke alle opgaver, så de fleste opgaver.

Afhængig af den forurenede lufts sammensætning, kan det være nødvendigt med forfiltring f.eks. af partikler, men bortset herfra vil luften ikke skulle behandles yderligere.

Tunetankens ozonanlæg til luftrensning er fremstillet i glasfiberarmeret polyester, der sikrer lavere salgspriser, kemisk resistens overfor aggressive medier, korrosionsbestandighed mv.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

  • Miljøvenlig, effektiv og prisbillig metode for luftrensning.
  • Mange anvendelsesmuligheder.
  • Høj driftsikkerheden.
  • Kemisk resistens overfor aggressive medier.
  • Korrosionsbestandighed.
  • Der anvendes ingen kemikalier.

 

Anlæggets metode og udstyr er baseret på rensning med ozon (o3), hvor man udnytter ozonets meget effektive oxiderende egenskab til at nedbryde såvel organiske som uorganiske lugtstoffer i luften. Ved oxidationsprocessen omdannes ozonet til ilt, mens lugtstofferne oxideres til mindre molekyler, som ikke kan afgive ubehagelig lugt. Der anvendes ingen kemikalier. I de fleste tilfælde danner processen ingen restprodukter, der skal opsamles og efterbehandles.

Den forurenede luft ledes gennem et særligt ozoneringskammer, hvor luften blandes med ozon, produceret af nogle specielle lavtryks UV-lamper, og oxidationsprocessen starter under påvirkning af UV-lys. Herved kombineres ozon-behandlingen med en fotokemisk proces.

  • Kan fås med forfiltring.
  • Kan indbygges i de fleste ventilationsanlæg.
Scroll to Top