Overpumpningsrør

Tunetanken overpumpningsrør med udluftning er specialkonstrueret til effektivt at pumpe gylle i lagertanken. Som det eneste overpumpningsrør på markedet er Tunetanken overpumpningsrør udført med forøget geometri for at mindske overtryksskud og dermed sikre en ensartet og effektiv gylleoverførsel til lagertanken.

Overpumpningsrørene er fremstillet i fiberarmeret kompositmateriale – et unikt materiale, der også anvendes til fremstilling af stærkt belastede produkter som vindmøller, skibe, fly, broer, mv. Materialet er desuden modstandsdygtigt overfor tæring ved korrosive væsker.

Et Tunetanken overpumpningsrør er gennemtænkt med hensyn til etablering – drift – vedligehold – levetid – miljø.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

  • Helstøbt konstruktion i fiberarmeret kompositmateriale.
  • Modstandsdygtig overfor korrosive væsker.
  • Modstandsdygtig overfor klimatiske påvirkninger.
  • Temperaturbestandig -/+ 100° C / 90° C.
  • Glatte indvendige overflader for optimalt flow.
  • Nem bearbejdning og tilskæring ved montage.
  • Lang levetid.
  • Giver mulighed for god gødningsfordeling i gylletanken.

Overpumpningsrørets konstruktion er udført således at gyllen under pumpning bremses op ved rørets 180 ° retningsændring, hvorefter overpumpningsrørets dimension øges betydeligt, hvorved der gives bedre plads til gyllen. Den øgede dimension reducerer antal overtryksskud via overløbsrøret og overskydende luft udledes gennem udluftningsrøret. Konstruktionen er gennemtænkt til optimal funktion og drift.

  • Kan leveres i forskellige størrelser efter behov.
  • Kan leveres med beslag.

Specifikationer

TypeTotalhøjdeUdvendig højdeIndvendig højdeDiameterMateriale
Standard4317 mm2412 mm3906 mmØ 160 mmKomposit
SpecialdesignetEfter behovEfter behovEfter behovØ 160 mmKomposit

Illustration

Illustration
Scroll to Top