Olie- og benzinudskillere

Olie- og benzinudskillere anvendes til at udskille olie, benzin og faste partikeler fra spildevand. Olie- og benzin minimer tilførsel af mineralolier til afløb og renseanlæggende, så disse ikke overbelastes. Olie- og benzinudskillere etableres bl.a. ved servicestationer, mekanikerværksteder, oliedepoter og vaskehaller.

Separationen er baseret på gravitationsprincippet og de forskellige opløselighedsegenskaber for vand, olie og benzin. Olie og benzin er uopløselig i vandfasen og vil derfor samle sig oven på spildevandet i toppen af udskilleren og bortskaffes herfra, og herved beskytte miljøet mod forurening fra spildevandet.

Det forurenede spildevand ledes ind i udskillerens kammer. Her nedsættes spildevandets hastighed, hvorved det letflydende olie og benzin stiger til vandoverfladen og tungere partikler synker til bunds. Det separerede afløbsvand bliver ledt videre gennem udløbet til afløbssystemet.

Tunetankens olie- og benzinudskillere er fremstillet i fiberarmeret komposit, et materiale der med sin lave vægtfylde letter etableringen. Derudover er materialet yderst robust, tæringsfrit, kemisk resistent og korrosionsfrit.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

 • Robust og tæringsfrit.
 • Kemisk resistent og korrosionsfrit.
 • Stort program tilpasset alle formål og behov.
 • Lang levetid.
 • Helstøbt og stærk konstruktion.
 • Konstrueret i henhold til den europæiske standard DS/EN 858-1
 • Tunetankens olie- og benzinudskillere er CE godkendte.
 • Kan leveres i specialmål.
 • Kan forstærkes mod trafiklast.
 • Kan forstærkes mod grundvandstryk.
 • Tømnings­alarm.
 • Automatisk flydelukker.
 • Prøve­udtagnings­brønd.
 • Tæt dæksel.
 • Integreret slamfang.
 • Integreret pumpesump.
 • Slamfangsbrønde.

Specifikationer

KapacitetDiameterTyperHøjdeRørtilslutningMateriale
1 l/sek.750 mmTT-OU 11800 mmØ110 mmKomposit
3 l/sek.900 mmTT-OU 32140 mmØ110 mmKomposit
6 l/sek.1250 mmTT-OU 61940 mmØ110 mmKomposit
8 l/sek.1500 mmTT-OU 82040 mmØ160 mmKomposit
10 l/sek.1600 mmTT-OU 102200 mmØ160 mmKomposit
12 l/sek.1750 mmTT-OU 122190 mmØ200 mmKomposit
15 l/sek.2000 mmTT-OU 152190 mmØ200 mmKomposit
20 l/sek.2300 mmTT-OU 202240 mmØ200 mmKomposit
24 l/sek.2500 mmTT-OU 242240 mmØ250 mmKomposit
30 l/sek.2800 mmTT-OU 302900 mmØ250 mmKomposit
35 l/sek.3000 mmTT-OU 352800 mmØ250 mmKomposit
48 l/sek.3500 mmTT-OU 482800 mmØ300 mmKomposit
62 l/sek.4000 mmTT-OU 623000 mmØ300 mmKomposit
79 l/sek.4500 mmTT-OU 793000 mmØ300 mmKomposit
100 l/sek.5000 mmTT-OU 1005600 mmØ300 mmKomposit

Illustration

Illustration

Scroll to Top
Scroll til toppen