Fosforfjernelse

Fosforfjernelse minirenseanlæg anvendes til finrensning af spildevand. Spildevandet forrenses i en bundfældningstank og pumpes herfra portionsvis og tidsstyret til minirenseanlægget.

I minirenseanlægget finrenses spildevandet af naturligt opstående mikroorganismer. Spildevandet må efter rensning udledes til vandløb, grøfter, dræn m.v.

Tunetanken fosforfjernelse opfylder rensekrav SOP og leveres komplet med dæksel ekskl. bundfældningstank.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

  • Leveres komplet med dæksel ekskl. bundfældningstank.
  • Opfylder rensekrav SOP.
  • Efter rensning må spildevand udledes til vandløb, grøfter, dræn m.v.

Specifikationer

StørrelseRenseklasse
5 PESOP
10 PESOP
15 PESOP
20 PESOP
30 PESOP
Scroll to Top