Septiktank alarmsæt – Lokaset 20

Lokaset 20 septiktank alarmsæt er et komplet alarmsæt til overvågning af overløb i bundfældnings- og samletanke.

Lokaset 20 er en konduktivitet styret sikkerhedsafbryder best.ende af en følerenhed og en styringsboks. Når føleren kommer i kontakt med en ledningsvæske, vil styringsboksen udsende en alarm: den røde indikatorlampe tændes, summeren starter, og alarmrelæet afkobles. Ringetonen stoppes ved tryk på alarmkvitteringsknappen, men indikatorlampen lyser fortsat, og relæet vil fortsat være afkoblet, indtil alarmen fjernes, dvs. føleren er ikke længere i kontakt med væsken. Alarmfunktionen er udstyret med en ca. 4-5 sekunders forsinkelse for at undgå unødvendig alarm forårsaget af stænk.

SET/LV føler: føleren og det tilhørende kabel er forsynet med fejlfindingsudstyr, der kan lokalisere et eventuelt brud i følerkredsløbet. Apparatet drives af 230V netstrøm med en tilslutningsledning med et netstik. Når apparatet ikke er tændt, er alarmrelæet i alarmtilstand, dvs. afkoblet. Når der er strøm på apparatet, lyser en grøn lampe.

NOTE! Apparat må ikke bruges til installationer i områder med potentiel risiko for miljøskader.
SET/LV eller SET/L føleren må ikke installeres i områder med potentiel risiko for miljøskader.
SET/LV eller SET/L føleren anbefales ikke til installation på steder, hvor dampe, gasarter eller væsker kan have en korroderende effekt på følermaterialet, f.eks aromatiske og klorerede kulbrinter (PVC), stærke baser eller syrer.

Kontakt sælger
Send os en mail på salg@tunetanken.dk

  • Kontrolboks med indikator.
  • Indikator lys og summeralarm.
  • SET/LV overløbs sensor.

Specifikationer

Typer
SP Lokaset 20

Scroll til toppen