Billige træpiller  giver varm værdi

Billige træpiller
giver varm værdi

Det er fristende at vælge en opvarmningsløsning med træpiller, da det giver både økonomiske og miljømæssige fordele på bundlinjen, men mange glemmer besværet med håndtering og opbevaring af træpillerne.

Spar penge og undgå besværet

Træpillerne er det seneste årti blevet en stadig mere populær løsning til opvarmning af danske husstande og virksomheder. Det, der gør træpilleløsningen interessant for mange, er først og fremmest de økonomiske fordele – der kan nemlig være rigtig mange penge at spare. Rundtregnet kan man spare omkring halvdelen af varmeregningen ved at skifte fra et olie- eller naturgasfyr til træpiller. Derudover har træpiller, sammenlignet med traditionelle energiformer, et meget begrænset udslip af miljøskadelige stoffer, da træpillerne brænder helt ud.

Men inden man installerer et træpillefyr, skal man overveje, hvordan man vil håndtere træpillerne og hvor de skal opbevares. Hvad gør man fx lige med et ton træpiller, som man får leveret ved vejkanten? Og hvordan holder man dem bedst rene og tørre? Selvom træpiller kræver lidt mere arbejde, kan man med den rigtige opbevaringsløsning undgå det meste af besværet i hverdagen – og så samtidig få en mere effektiv opvarmning.

Undgå ineffektiv opvarmning

Ofte fremstilles træpillerne i 6-8 mm. og er kendt for deres høje og stabile brændværdi. Desuden kræver de ikke særlige hensyn udover at de skal opbevares et tørt og rent sted – dette er til gengæld også altafgørende for at opnå en effektiv og omkostningsoptimerende opvarmning. Våde piller kan nemlig ikke bruges i pillefyret, da de kan skabe forstoppelse i fyrets fødeanordning eller, i værste fald, gå i opløsning. Er pillerne beskidte vil det resultere i uren forbrænding, et ineffektivt træpillefyr og en større varmeregning. Selv små mængder sand har nemlig en negativ påvirkning på askedannelsen og kan give driftsproblemer.

Tunetankens glasfibersilo er specialudviklet til netop opbevaring af træpiller, da den med et helstøbt design sikrer en tæt og tør silo. Desuden er vores siloer helstøbte med en glatte indersider, som letter rengøring og muliggør det nødvendige hygiejneniveau for en effektiv opvarmning. Når træpillerne skal blæses ind i siloen kan det ikke helt undgås, at der dannes smuld, men med en specialudviklet, innovativt indblæsningssystem har vi sikret, at vores siloer giver en blidere og mere effektiv indblæsning. Med en større cyklon og rette indblæsningsrør kan man bibeholde den høje kvalitet i træpillerne samtidig med at indblæsningstiden reduceres – til gavn for både fragtmand og træpillefyrets ejer.