Det er tanken der tæller

Det er tanken
der tæller

På det 1.000 ha store markbrug, hvor der samtidig produceres 15.000 slagtesvin og 3.000 slagtekalve, betyder optimering af driften meget både i hverdagen og på bundlinjen.

Landmand Jørn Willumsen stod overfor at skulle skifte til fodring med flydende fodermidler og manglede i den forbindelse en opbevaringsløsning, der kunne sikre de rette forhold for indholdet og samtidig optimere driften. Valget faldt på tre tanke fra Tunetanken, to på 20.000 l. og en på 60.000 l.

»I to af tankene opholder foderet sig i 6-8 timer ved 22-25° C. og her sørger en omrører for omrøring ca. 3 min/time. På den måde kan der fodres fra den ene tank, mens der brygges på den anden«

Jørn Villumsen, Landmand

Den tredje tank skal fungere som lager, så han kan aftage større partier, fx af restprodukter fra kartoffelfabrikkerne. Ved hjælp af en timer sørger den automatiske omrører for omrøring af tankindholdet samt udpumpning. Omrøreren monteres på tanken for at sikre, at indholdet ikke bundfældes og der ikke opstår spild i form af tørt foder. Tunetankens tanke er fremstillet i fiberarmerede kompositmaterialer, der er modstanddygtig overfor tæring fra indhold eller klimatiske påvirkning og har derfor en lang levetid med blot minimale krav til vedligeholdelse.

Også hos kvægbruger Henrik van der Veen skulle fodringen fremadrettet bestå af flydende fodermiddel, her i form af et flydende restprodukt fra biothanolproduktion. Sammen med en ny opbevaringsløsning fra Tunetanken kunne Henrik således halvere udgiften til indkøbt protein. Henrik har fået en tank fremstillet i glasfiber armeret polyester med pumpe-/omrørerløsning.

»Valget faldt på denne tank fordi den er med keglebund, så den også kan bruges til tørstof, og så ved jeg fra Holland, at Tunetanken igennem de sidste måneder har leveret et stort antal tanke til det hollandske markedet«

Henrik Van der Veen, Kvægbruger

Flydende fodermiddel er meget udbredt i Holland og da Tunetankens holdbare glasfibertanke er ideelle til opbevaring af netop dette indhold, har er et stort antal tanke blevet opstillet i Holland. Tankene er helstøbte med en en glat inderside, der gør rengøring af tankene nem. Det muliggør ikke alene et højt hygiejneniveau, men letter også håndtering af fodringen i den daglige drift.