Kampen mod lugten

Kampen mod lugten

Et unikt teknologisk samarbejde har gjort det muligt at løse en af affaldssektorens vanskeligste udfordringer, nemlig udnyttelse af spildevandsslam og eliminering af lugtgener.

Virksomheden RGS 90 A/S har i samarbejde med Tunetanken opstillet en komposteringshal og to kemiske scrubbere på deres store slambehandlingsanlæg i Stignæs ved Skælskør. Dette nye koncept, der skal fjerne ildelugtende stoffer og sikre optimal udnyttelse af slammet, er det første af sin art i Danmark.I komposteringshallen ligger slammet i lange baner. Her sættes iltnings- og komposteringsprocessen i gang ved at blande slammet med PVC og andet brændbart affald. Slammet opbevares i hallen til komposteringen har nedbrudt de bestanddele, der afgiver lugt. Herefter bliver det smeltet om til produktet Carbogrit, der anvendes til sandblæsning.

Vores to scrubbere renser luften fra hallen og sikrer, at processen ikke forurener det omgivende miljø. Scrubberne består af en lodret beholder, hvor luften ledes igennem, mens den vaskes med en pH-regulerende væske med kemikalier. Herefter ledes den ud i det fri – renset for både ildelugtende og forurenende stoffer.

»Rensning af hallen er et afgørende element i at kunne drive denne form for virksomhed i et ordentlig samspil med omgivelserne og vi venter os meget af anlægget«

Torben Jandorf fra RGS 90 A/S

De kemiske scrubbere i Stignæs er opbygget med to trin. Først tilføres væsken igennem dyser foroven, hvorefter det føres i gennem en pakket kolonne, der sikrer optimal kontakt mellem væske og den forurenede luft. De store scrubbere kan håndtere 280.000 m3 luft i timen.

Scrubberne er fremstillet i glasfiberarmeret polyester, der er et meget fleksibelt materiale med stor formgivningsfrihed, hvilket gør dem velegnede til større specialopgaver:

»Opgaven er meget speciel, ikke mindst fordi anlægget er så stort. Det er store luftmængder, som skal suges ud og behandles i de kemiske scrubbere«

Torben Jandorf fra RGS 90 A/S

Derudover er vores scrubbere velegnet til netop aggressive miljøer som på slambehandlingsanlægget, da de anvendte materialer er modstanddygtige overfor tæring og høje temperaturer. Derfor kan systemerne med fordel også anvendes i landbruget, fx i forbindelse med større svineproduktioner. Her vil man kunne nedbringe ammoniakudledningen og mindske ildelugtende stoffer, som ofte skaber gener for bebyggede områder i nærheden af svinefarmene.