Når drift og ressourcer går op i en højere enhed

Når drift og ressourcer går op i en højere enhed

Konstruktionsprincippet bag det nye produkt er langt fra nyt, men resultatet er en mere driftsøkonomisk og holdbar løsning end andet på markedet - en løsninger der optimerer den daglige drift og samtidig reducerer spild.

Tunetanken har siden 1995 produceret jernklorid-opløsere, primært til rensningsanlæg i Danmark og Sverige. Her er opløserne placeret under jorden og bruges til dosering af jernsulfat i renseprocessen. Vi oplevede dog en stigende efterspørgsel hos forskellige virksomheder inden for fødevare-, vandrensning- og medicinalindustrien efter en løsning, der kunne give den samme præcise blandingsproces og håndtering, men bare over jorden.

Driftsikkerhed i medicinalvirksomhed

Medicinalvirksomheden Biofac A/S i Esbjerg stod overfor at skulle anskaffe sig en ny løsning til blanding og dosering af mættet saltopløsning (brine), som de bruger til produktion af farmaceutiske råvarer. Håndtering af salt er ofte en tung og besværlig opgave, men med Tunetankens saltsiloen blev udstyret tilpasset virksomhedens konkrete behov så både påfyldning og dosering i den daglige drift er blevet nemmere.

Saltsiloen har en glat inderside, hvor indholdet glider let. Det letter ikke alene rengøringen men muliggør også et højt hygiejneniveau og mindre spild, hvilket også var nogle af de egenskaber Biofac efterspurgte. Tunetankens silo er fremstillet i glasfiberarmeret polyester, der er modstandsdygtig overfor tæring fra fx salt, hvilket giver siloen en lang levetid.

»Alle ved jo, hvor vigtigt det er for en produktionvirksomhed, at driften kører problemfrit, og i de tre år vi har haft anlægget, har det kørt ubeklagelig«

Ole Rasmussen, teknisk chef hos Biofac A/S