Et netværk af stærke forbindelser

Et netværk af stærke forbindelser

Når man som virksomhed står overfor en renovering er det vigtigt, at den daglige drift påvirkes mindst muligt, hverken af stilleliggende produktion eller yderligere tilpasninger af eksisterende og velfungerende anlæg.

Hos et fjernvarmeværk i Nordjylland stod de overfor at skulle omlægge deres produktion fra kul til træpiller, et led i kommunens plan om at gøre fjernvarmen mere grøn. I den forbindelse skulle større dele af anlæggene tilpasses, bl.a. med nye røggaskanaler, der forbinder de mange processer ved at transportere gasformige emissioner rundt. Valget af Tunetanken som rådgiver og leverandør af deres nye røggaskanaler var ikke tilfældigt:

»Det vigtigste parameter ift. omlægningen var at holde omkostningerne til nye anlæg så langt nede som muligt. Det havde vi mulighed for med Tunetankens løsninger«

Jesper Hansen, driftsansvarlig

Tunetankens røggaskanaler er fremstillet i glasfiberarmeret vinylester, der er et meget fleksibelt materiale med stor formgivningsfrihed, hvilket gør dem velegnede til større specialopgaver. Derfor kunne de nye kanaler tilpasses til værkets eksisterende anlæg og bygninger, så de undgik at skulle lave bygnings- eller driftsmæssige ændringer.

Derudover er vores røggaskanaler velegnet til netop det agressive miljø, som forekommer i produktionen på et fjernvarmeanlæg, da det anvendte materiale er modstandsdygtig overfor tæring og høje temperaturer:

»Når der er tryk på, når vores produktion nogle gange helt op på 180˚, og det er der ikke mange konventionelle materialer, der kan holde til«

Jesper Hansen, driftsansvarlig

Desuden bliver vores røggaskanaler præfabrikeret i større moduler, hvilket sammen med materialets lave vægt letter etableringsarbejdet på stedet. Materialets lave vægt gør desuden, at der ikke behøves store maskiner og værket behøvede således ikke at flytte rundt på for mange elementer i de eksisterende anlæg under etableringen. Det sikrede, at monteringen af de nye røggaskanaler påvirkede den daglige drift på det nordjyske værk mindst muligt. Med Tunetankens mange års erfaring indenfor røggaskanaler fungerede vi ligeledes om rådgiver før og under etableringen.