Millioner at spare ved renovering af brønde

Millioner at spare ved renovering af brønde

I samarbejde med Aarsleff udviklede Tunetanken en ny smart måde at renovere slidte kloakbrønde på, nemlig ved at udnytte glasfibermaterialets formfrihed og styrke. En løsning der sparer kommunerne millioner af kroner.

Ny metode forlænger levetiden med 50 år

I Tunetanken varetager vi gerne opgaver, der ligger i naturlig forlængelse af vores øvrige produktsortiment. På den måde kan vi nemlig hjælpe vores kunder med komplekse problemstillinger. Dette var også tilfældet, da vi i tæt samarbejde med Aarsleff udviklede en ny metode til renovering af kloakbrønde – en metode, der drager fordel af Aarsleffs kompetencer inden for renovation af ledningsnet og vores ekspertise inden for glasfiber.

Den nye renovationsmetode foregår ved, at en pose med glasfiber i blød tilstand føres ned i den gamle kloakbrønd. Derefter fyldes posen med vand så den presses ud mod brøndsiderne og tager form af den eksisterende brønd. Herefter opvarmes vandet, så glasfibermaterialet hærder og opnår sin styrke. På den måde skabes der en ny, helt tæt brønd inde i den gamle brønd.

»En kloakbrønd kan renoveres billigt ved brug af cement, men det er en lappeløsning«

Arne Thomsen, Per Aarsleff Rørteknik

Grundet det anvendte materiale er den nye brønd modstandsdygtig overfor både vandtryk indefra og trykket fra den kørende trafik ovenfra. Udover sin styrke er glasfibermaterialet også kendt for sin modstandsdygtighed over tæring.
Det betyder, at de nye brønde får en lang levetid med minimal vedligeholdelse uanset hvad der ledes igennem kloakken. De renoverede brønde anslås at holde omkring 50 år.

Hurtigt og overskueligt renoveringsarbejde

De gamle kloakbrønde er typisk 3,5 m. dybe, men kan også være alt fra en til ti meter. Med glasfibermetoden skal kommunerne ikke grave ned til brøndene og slipper dermed for at bekymre sig om, hvor der ligger rør til drikkevand eller gas.

»Ved traditionel reparation med opgravning og genplacering af en ny brønd kan renovering i nogle tilfælde koste 100.000-150.000 kr., hvis der fx skal køres forurenet jord væk eller der er problemer med at holde grundvandet væk under gravearbejdet«

Arne Thomsen, Per Aarsleff Rørteknik

Kommunerne, der ofte er ansvarlige for kloakerne, kan ikke alene reducere omkostningerne til selve renoveringsarbejdet men får også en løsning, der sikrer deres investering langt ud i fremtiden. Metoden er efter test og tilpasning klar til både det danske og udenlandske marked.