Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Udendørs siloer
Udendørs siloer
Udendørs siloer
Udendørs siloer
Udendørs siloer
Udendørs siloer

Udendørs siloer

Med Tu­ne­tan­kens udendørs siloer får du en op­ti­mal op­be­va­rings- og ud­tags­løs­ning til­pas­set til net­op dit me­die og dit be­hov. Vo­res hel­støb­te glas­fi­ber­si­lo af hø­je­ste kva­li­tet er ud­vik­let med hen­blik på at sik­re de bed­ste be­tin­gel­ser for fyld­ning, op­be­va­ring og ef­fek­tiv tøm­ning samt give din nye silo en lang le­ve­tid.

Tu­ne­tan­kens uden­dørs silo hel­stø­bes i glas­fi­be­rar­me­ret po­ly­e­ster, et unikt kom­po­sit­ma­te­ri­a­le, der sam­men med et spe­ci­al­de­sign og vo­res sto­re eks­per­ti­se sik­rer sta­bi­le og vel­fun­ge­ren­de op­be­va­rings- og drifts­for­hold samt op­ti­ma­le for­hold for ser­vi­ce. Si­lo­en op­ret­hol­der des­u­den den høje kva­li­tet i det op­be­va­re­de me­di­et, da en glat in­der­si­de og mini­mal ri­si­ko for kon­dens, mu­lig­gør et højt hy­giej­ne­ni­veau i si­lo­en. Si­lo­en til­pas­ses med ud­styr så som mo­der­ne sneg­le, au­to­ma­ti­ske fo­der­sy­ste­mer og sku­e­stri­be samt spe­ci­al­far­ver, så si­lo­en fal­der ind i de nye om­gi­vel­ser.

Ba­se­ret på næ­sten fem år­ti­ers pro­duk­tion­ser­fa­ring frem­stil­les Tu­ne­tan­kens si­lo­er al­tid med de hø­je­ste krav til både kva­li­tet og funk­tio­na­li­tet.

Leveres med:

 • Cyklon med udluftningshætte.
 • Indblæsningsrør og bøjning med stor radius.
 • Regnkrave over udtag.
 • Klar eller gråhvid topcoat (RAL 9002).

Fordele

 • Helstøbt silo er en tæt silo.
 • Fremstillet i glasfiber for korrosionsbestandighed, isolering, styrke, flexibilitet, lang levetid mm.
 • Glatte overflader for optimal tømning og rengøring.
 • Stort standardprogram med fleksible muligheder.
 • Høj kvalitet giver stor genbrugsværdi.

Design

 • Æstetisk design.
 • Vægtfylde: 0,65.
 • Kompositmateriale: unikke egenskaber.
 • FullFlow™ tømmesystem.
 • Standardfarve: klar eller gråhvid (RAL 9002).
 • Kraftigt stålstativ, der er galvaniseret.
 • Lang levetid.

Muligheder

 • Program af forskellige bundudtag.
 • 70 º FullFlow-bundudtag m/u håndskod.
 • Skuestribe.
 • Mandehul med hængslet dæksel.
 • Udluftningsrør nedført til terræn.
 • Specialfarve efter RAL-farvekort.

Produktmål

VariantIndholdDiagonalDiameter (A)Totalhøjde (B)Frihøjde (C)Afstand (D)
FC138,4 t2.400 mm2.400 mm5.850 mm540/520 mm1.690 mm
FC1610,4 t2.400 mm2.400 mm6.550 mm540/520 mm1.690 mm
FC2113,7 t2.400 mm2.400 mm7.660 mm540/520 mm1.690 mm
FC2616,9 t2.400 mm2.400 mm8.750 mm540/520 mm1.690 mm
FC3220,8 t2.400 mm2.400 mm10.090 mm540/520 mm1.690 mm
FC4026 t3.000 mm3.000 mm9.140 mm540/520 mm2.110 mm
FC4529,3 t3.000 mm3.000 mm9.850 mm540/520 mm2.110 mm
FC5032,5 t3.000 mm3.000 mm10.560 mm540/520 mm2.110 mm
FC6039 t3.000 mm3.000 mm11.970 mm540/520 mm2.110 mm
FC7548,8 t3.000 mm3.000 mm13.800 mm540/520 mm1.500 mm
FC9058,5 t3.000 mm3.000 mm15.700 mm540/520 mm1.500 mm

Specifikationer

Med Tu­ne­tan­kens udendørs siloer får du en op­ti­mal op­be­va­rings- og ud­tags­løs­ning til­pas­set til net­op dit me­die og dit be­hov. Vo­res hel­støb­te glas­fi­ber­si­lo af hø­je­ste kva­li­tet er ud­vik­let med hen­blik på at sik­re de bed­ste be­tin­gel­ser for fyld­ning, op­be­va­ring og ef­fek­tiv tøm­ning samt give din nye silo en lang le­ve­tid.

Tu­ne­tan­kens uden­dørs silo hel­stø­bes i glas­fi­be­rar­me­ret po­ly­e­ster, et unikt kom­po­sit­ma­te­ri­a­le, der sam­men med et spe­ci­al­de­sign og vo­res sto­re eks­per­ti­se sik­rer sta­bi­le og vel­fun­ge­ren­de op­be­va­rings- og drifts­for­hold samt op­ti­ma­le for­hold for ser­vi­ce. Si­lo­en op­ret­hol­der des­u­den den høje kva­li­tet i det op­be­va­re­de me­di­et, da en glat in­der­si­de og mini­mal ri­si­ko for kon­dens, mu­lig­gør et højt hy­giej­ne­ni­veau i si­lo­en. Si­lo­en til­pas­ses med ud­styr så som mo­der­ne sneg­le, au­to­ma­ti­ske fo­der­sy­ste­mer og sku­e­stri­be samt spe­ci­al­far­ver, så si­lo­en fal­der ind i de nye om­gi­vel­ser.

Ba­se­ret på næ­sten fem år­ti­ers pro­duk­tion­ser­fa­ring frem­stil­les Tu­ne­tan­kens si­lo­er al­tid med de hø­je­ste krav til både kva­li­tet og funk­tio­na­li­tet.

Leveres med:

 • Cyklon med udluftningshætte.
 • Indblæsningsrør og bøjning med stor radius.
 • Regnkrave over udtag.
 • Klar eller gråhvid topcoat (RAL 9002).

Fordele

 • Helstøbt silo er en tæt silo.
 • Fremstillet i glasfiber for korrosionsbestandighed, isolering, styrke, flexibilitet, lang levetid mm.
 • Glatte overflader for optimal tømning og rengøring.
 • Stort standardprogram med fleksible muligheder.
 • Høj kvalitet giver stor genbrugsværdi.

Design

 • Æstetisk design.
 • Vægtfylde: 0,65.
 • Kompositmateriale: unikke egenskaber.
 • FullFlow™ tømmesystem.
 • Standardfarve: klar eller gråhvid (RAL 9002).
 • Kraftigt stålstativ, der er galvaniseret.
 • Lang levetid.

Muligheder

 • Program af forskellige bundudtag.
 • 70 º FullFlow-bundudtag m/u håndskod.
 • Skuestribe.
 • Mandehul med hængslet dæksel.
 • Udluftningsrør nedført til terræn.
 • Specialfarve efter RAL-farvekort.

Downloads

Foderanlæg med kædetræk

Håndskod

Montagevejledning niveaumelder

Støbevejledning udendørs silo

Vibrationsmotor

Tilmeld nyhedsbrev

Kontakt os

Tunetanken
Stationsvej 9
6600 Vejen
+45 7697 3000
salg@tunetanken.dk