Tilmeld Nyhedsbrev

Kontakt os

Jeg ønsker at få besked, når i modtager brugte siloer & tanke.

Jeg ønsker at få besked om:

Dine informationer

Sælg din silo eller tank

Tunetanken Stationsvej 9 6600 Vejen +45 7697 3000 salg@tunetanken.dk

Information om dit produkt


Kontakt information

Tunetanken

Vertikal stående tanke

Specifikationer

Med Tu­ne­tan­kens vertikal stående tanke får du en danskpro­du­ce­ret kva­li­tet­stank, der med sit hel­støb­te de­sign i fi­be­rar­me­ret kom­po­sit­ma­te­ri­a­le er ide­el til op­be­va­ring af fly­den­de me­di­er. Da tan­ken er frem­stil­let i et svært­ned­bry­de­li­ge kom­po­sit­ma­te­ri­a­le, er den des­u­den mod­stands­dyg­tig over­for tæ­ring, ag­gres­si­ve væ­sker og kli­ma­ti­ske på­virk­nin­ger. Det sik­rer ikke ale­ne en lang le­ve­tid men også mini­mal ved­li­ge­hol­del­se uan­set ind­hold og pla­ce­ring – og der­med mest mu­ligt vær­di for din in­ve­ste­ring.

Vo­res vertikal stående tanke til­pas­ses al­tid til det kon­kre­te pro­jekt og dine krav til fx dimensionering, indhold, tilslutninger og udseende. På den måde sikrer vi, at den passer ind i de nye omgivelser og løser netop dine behov. Tan­ke­ne kan bl.a. god­ken­des til op­be­va­ring af me­di­er til fø­de­va­re­pro­duk­tion og er om­fat­tet af Fø­de­va­re­sty­rel­sens smiley-ord­ning. En­de­lig er tan­ken eg­net til både høj- og lav­kor­ro­sivt ind­hold, så som mæl­ke­pro­duk­ter, ed­di­ke til sil­dela­ge, syre til frem­stil­ling af pro­te­in, salt­op­løs­ning, etc.

Vo­res vertikal stående tanke er ud­vik­let på bag­grund af næ­sten 50 års er­fa­ring på om­rå­det og frem­stil­let af de ny­e­ste kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler.

Fordele ved vertikal stående tanke fra Tunetanken:

 • Størrelse/geometri efter behov.
 • Kemisk resistens mod aggressive medier.
 • Korrosionsbestandighed sikrer lang levetid.
 • Isolerende konstruktion minimerer kondens.
 • Glatte overflader letter rengøringen.
 • Ingen invendige samlinger hvor indholdet kan ophobe sig.
 • Udendørs opstilling på fundament sparer bygningsomkostninger.
 • Enkel opstilling giver fleksibel og flytbar tank.
 • Komplet løsning for optimal logistik og drift.

Design:

 • Belastninger: tryk, vakuum, bevægelse mv. tilpasses medie og driftsforhold.
 • Vægtfylde: afhænger af mediet i tanken.
 • Temperatur: +/- 100º/200º C drift.
 • Kemisk resistens tilpasses mediet.
 • Standardfarve: klar eller gråhvid (RAL 9002).

Muligheder:

 • Niveaumåling og vejeudstyr.
 • Mekanisk omrører forhindrer bundfældning.
 • Fylderør i komposit eller galvaniseret, rustfrit eller syrefast stål.
 • Lækageovervågning til farlige væsker.
 • Isolering med PUR-skum og sandwichkonstruktion eller mineraluld og glasfiberkappe til væsker, der ikke tåler afkøling.
 • Varmespiral eller damprør for opvarmning/konstant temperatur.
 • Skørt for beskyttelse af bundudløb og elektronisk udstyr.
 • Lining med PP, PVDF eller ECTFE for kemisk resistens eller til opbevaring af fødevarer, der kræver brug af FDA-godkendte materialer.
 • Specialfarve efter RAL-farvekort.

Tilslutninger:

 • Kan bestykkes med diverse stutse, gennemføringer, mandehuller og udtag efter behov.

Læs mere om komposit her

 

Produktmål

VariantIndholdDiameter (A)Totalhøjde (B)Frihøjde (C)Diagonal (D)Afstand (E)
KUP66.000 l2.000 mm2.900 mm350 mm2.000 mm
KUP88.000 l2.000 mm3.550 mm350 mm2.000 mm
KUP1010.000 l2.000 mm4.200 mm350 mm2.000 mm
KUP1212.000 l2.000 mm4.850 mm350 mm2.000 mm
KUP1616.000 l2.400 mm5.345 mm545 mm2.400 mm1.690 mm
KUP2121.000 l2.400 mm6.445 mm545 mm2.400 mm1.690 mm
KUP2626.000 l2.400 mm7.916 mm545 mm2.400 mm1.690 mm
KUP3232.000 l2.400 mm8.845 mm545 mm2.400 mm1.690 mm
KUP4040.000 l3.000 mm7.916 mm519 mm3.000 mm2.110 mm
KUP4545.000 l3.000 mm8.319 mm519 mm3.000 mm2.110 mm
KUP5050.000 l3.000 mm9.019 mm519 mm3.000 mm2.110 mm
KUP6060.000 l3.000 mm10.419 mm519 mm3.000 mm2.110 mm

Links

Fødevaregodkendelse