60'erne

Tunetanken bliver grundlagt

I 1968 bliver Tunetanken grundlagt af Børge Christensen samt brødrene Helge og Karl Hovad. De tre idérige mænd var kommet på en ny metode til at fremstille runde, tæringsfrie jordtanke i glasfiber. Selvom miljøbeskyttelse på dette tidspunkt ikke var et så samfundscentralt emne som i dag, så vidste man, at jordtanke til bl.a. fyringsolie udgjorde en tikkende bombe for grundvandet.

De kuglerunde tanke bliver fremstillet i glasfiberarmeret polyester, som gør dem modstandsdygtige overfor det ætsende indhold. Sammen med den runde facon kan tankene også modstå jordtrykket og forskellige jordtyper. Den første produktion af de kuglerunde jordtanke foregår på Børges landejendom i Tune ved Roskilde og bliver en kæmpe succes.

Tunetanken udvider

Mulighederne med den nye glasfibermetode og iværksætterånden hos de tre grundlæggere fører i starten af 70erne til, at Tunetanken udvider deres produktprogram med landbrugssiloer. De første seks siloer bliver i 1973 opstillet på en kyllingefarm i Esbjerg. Denne udvikling er altafgørende for Tunetankens succes, da landbruget udvikler sig til at blive en af Tunetankens største enkeltmarkeder, og Tunetankens løsninger har fra dette årti været med til at sætte præg på både det danske landbrug og landskab.
På grund af udviklingen af flere produkttyper samt en stigende efterspørgsel fra eksisterende og nye markeder får Tunetanken travlt. Derfor beslutter man i denne periode at flytte både produktion og administration til den nuværende adresse i St. Andst mellem Kolding og Esbjerg.

Tunetanken rykker ud over grænserne

I løbet af dette årti etablerer Tunetankens sig for alvor som en vigtig aktør på det danske marked, men der er også efterspørgsel efter de danske kvalitetsprodukter fra udenlandske markeder.Det er især i de andre nordiske lande samt Danmarks øvrige nabolande, hvor behovet for holdbare og tæringsfrie siloer og tanke er stigende.
Derfor kommer Tunetankens løsninger i dette årti for alvor ud over de danske grænser for at skabe værdi. Især Sverige, Norge og England bliver vigtige eksportmarkeder.

Interessen for den danske kvalitet i udlandet i denne periode samt Danmarks generelt positive ry har haft en afgørende betydning for udviklingen af Tunetankens forretningsgrundlag. Da danske virksomheder i eftertiden begynder at flytte produktionen til udlandet, vælger Tunetanken derimod at beholde produktionen i Danmark, for at kunne levere danske kvalitetsprodukter til kunder på begge sider af grænsen. Erfaringen er nemlig, at det forbedrer kvalitet og reducerer leveringstiderne, at have udvikling og produktion i nærheden af hinanden.

Tunetanken står sin prøve mod vejret

I dette årti bliver Tunetanken underleverandør af rodkomponenter til vindmølleproducenten Vestas. Det holdbare materiale gør løsningerne modstandsdygtige overfor klimatiske påvirkninger, og er dermed velegnet til netop vindmøller, der skal kunne modstå bl.a. det hårde, nordiske vejr. I decemberorkanen 1999 står Tunetanken endnu engang sin prøve mod det danske vejr, idet kun seks af Tunetankens 15.000 siloer får skader. De fleste skader bliver dog forårsaget af væltede træer, løse tagplader og lign.

I denne periode bliver jernkloridopløseren en del af Tunetankens produktprogram. Opløserne leveres hovedsageligt til rensningsanlæg i Danmark og Sverige, hvor de benyttes til udfældning af fosfat i spildevandet. Tunetankens opløsere bliver populære især på grund af materialets modstandsdygtighed overfor ætsende indhold samt jordtrykket, da opløserne ofte placeres under jorden.

Tunetanken satser på udvikling og eksport

Efter et årti med vækst og nye forretningsområder begynder Tunetanken årtusindeskiftet med en udvidelse af de gamle bygninger på adressen i St. Andst. I 2001 står de nye bygninger, der primært skal huse administrationen, klar til anvendelse. I 2002 satser Tunetanken på et nyt forretningsområde indenfor kloakering, nemlig renovering af gamle kloakbrønde. Satsningen resulterer i et samarbejde med Per Aarsleff Rørteknik A/S, hvor der udvikles et epokeafgørende system til renovering af brønde. Det nye system gør det muligt at montere en ny glasfiberbrønd inde i den eksisterende brønd. Især hos kommunerne bliver de nye løsninger populære, da de kan spare omkostninger til nye brønde samt anlægnings- og gravearbejde.

I løbet af dette årti øges også fokus på eksporten. Tunetanken har på dette tidspunkt allerede en række faste eksportmarkeder, men vælger at styrke indsatsen yderligere for at etablere sig på især det tyske marked. Satsningen giver bl.a. eksport til Singapore og Yemen. Også Tunetankens siloer udvikles i denne periode og i 2006 lanceres en rekordstor fodersilo på 75 m³ og en gastæt kornsilo på 215 m³.

Tunetanken styrkes med innovative løsninger

Det øgede fokus på nyudviklinger fortsætter i dette årti. Allerede i 2010 lancerer Tunetanken saltsiloen, som er en videreudvikling af jernkloridopløseren. Især på det tyske marked er der stigende efterspørgelse efter en saltsilo med opløser, som kan sikre en præcis og nem blandingsproces. I 2012 lancerer Tunetanken det nye FullFlow-udtag, der skal give en effektiv tømning så gammelt foder ikke ophober sig og forringer foderkvaliteten. Samme år udvikler Tunetanken også et nyt indblæsningssystem, der skal imødekomme de ny behov fra moderne tankbiler. Det nye system nedsætter indblæsningstiden med næsten 40%, bibeholder høj foderkvalitet og giver således store besparelsesmuligheder i hele logistikken.

I 2012 opkøber Tunetanken desuden virksomheden Fiberteam, der skal styrke serviceafdelingen med kompetencer inden for vedligeholdelse og renovering for bedre at kunne servicere kunderne. I 2013 styrker Tunetanken igen forretningen og bliver fødevaregodkendt efter EU-forordningen 10/ 2011/ EC. Den nye godkendelse giver Tunetankens kunder en garanti for fuld kontrol over anvendte råvarer og at materialerne ikke afgiver reststoffer ved kontakt med fødevarer. Især Tunetankens kunder inden for fødevare-, medicinal- og kosmetikindustrien byder den nye godkendelse velkommen.

Tunetanken er Danmarks førende leverandør

Ambitionen om at udvikle kvalitetsløsninger, der skaber værdi i kundernes hverdag, går helt tilbage til 1968. Sidenhen er vores kvalitetskrav og specifikationer blevet til industristandard, og Tunetanken er i dag en af de førende danske leverandører af glasfibertanke, -industrisystemer og -siloer.