Nyt indblæsningssystem sikrer høj kvalitet i foderet

Nyt indblæsningssystem
sikrer høj kvalitet i foderet

For at følge med udviklingen og tilpasse siloerne til de moderne tankbiler og højere indblæsningstryk har Tunetanken udviklet et nyt indblæsningssystem. Det skal sikre, at foderet ikke tager skade og indblæsningenstiden reduceres.

Tilpasset fremtiden

De moderne tankbiler arbejder med et stadig højere tryk for at reducere indblæsningstiden ude hos landmændene. Den hårde indblæsning resulterer desværre ofte i beskadiget indhold og dermed ringere foderkvalitet.

»Der er et stort krav om effektivitet hele vejen gennem kæden af aktører, som håndterer foderet frem til landmandens silo. Derfor er det vigtigt at fokusere på kapacitet og kvalitet, og det er netop, hvad vi har sikret med vores nye indblæsningssystem»

Tanja Andersen, salgsansvarlig Agro

Det nye indblæsningssystem består af en specialudviklet cyklon, hvor indblæsningsrør, ventilationshætte og udluftningsrør er forbedret i forhold til vores oprindelige løsning. Med det forbedrede udstyr bliver friktionen mindre og foderet kan derfor blæses ind med en større kapacitet, samtidig med at indholdets høje kvalitet bevares. Vores nye system er udviklet med særlig fokus på at skabe de rette forhold mellem større rør og bøjning samt selve cyklonens kapacitet, bl.a. så cyklonen ikke stopper til under indblæsningen.

Dokumenteret optimering

Hos svine- og minkavler Esben Sørensen, der driver Guldholt Agro A/S ved Bording, giver Tunetankens nye indblæsningssystem allerede værdi. Det er både han og hans foderleverandør Kurt Jensen, transportchef hos Danish Agro, enige om.

»Vi havde det problem, at sojaskråene blev slået i stykker. Det giver en ringere foderkvalitet fordi det er sværere for os at arbejde med. For os som landmænd er det vigtigste nemlig, at vi får en optimal foderkvalitet, og det er den blidere indblæsning fra Tunetanken med til at sikre«

Esben Sørensen, Guldholt Agro A/S

Beregninger viser, at sammenlignet med en traditionel cyklon nedsætter det nye indblæsningssystem indblæsningstiden, fx med ca. 40 % på 30 tons soja. Det betyder, at man kan nedsætte omkostningerne til vognmanden og samtidig bruge mindre energi, fordi bilerne skal blæse i kortere tid – altså en reduktion af både tid og omkostninger.

»Kapacitet er selvfølgelig også vigtig, men det er nok mest for os vognmænd, for så kan vi nå mere hver dag»

Kurt Jensen, transportchefDanish Agro

Færre støvgener og sprængninger

Når lastbilerne blæses tomme, opstår der et voldsomt overtryk i siloerne fordi luften fra lastbilerne presses ind i siloen. Indblæsningssystemets større dimensioner kan bedre håndtere disse enorme luftmængder og luften kommer således ikke ud af udluftningsrøret med så voldsom kraft. På den måde sikrer det nye indblæsningssystem, at støvgener under indblæsningen reduceres. Desuden undgår man også de sprængninger af siloer som kan forekomme på grund af overtryk forsaget af nye lastbiler med højtryksindblæsning.