Nyt anlæg opfyldte drømmen

Nyt anlæg opfyldte drømmen

Med et nyt fodersystem fik fritidslandmand Jacob Kjær opfyldt sin drøm om at blive landmand på fuld tid. Det nye system blev tilpasset en større bestand og optimerede samtidigt driften.

Forbedret vilkår ved fodring

Hos Jacob Kjær skal et helt nyt produktionsanlæg danne basis for et skift fra fritids- til heltidslandmand. Han havde i nogle år kørt sin gård mellem Ikast og Herning som et fritidsbrug, men ville gerne udvide sin fjerkræbestand, så han kunne blive fuldtidslandmand og samtidig få mere tid til sin familie. Derfor fik han monteret to nye siloer fra Tunetanken, en fodersilo og en gastæt kornsilo.

»Vi har valgt at opføre det aktuelle anlæg fordi vi får en velfungerende enhed, som investeringsmæssig er til at løfte«

Jacob Kjær, Landmand

Tunetankens gastætte silo er særlig velegnet til korn, da den er udviklet som et lukket miljø. Det giver en konserverende virkning på indholdet, så det bibeholder en høj kvalitet. Kornet kommer først i kontakt med omgivelserne i det øjeblik, at det sluses ud i fodertrugene og er derfor utilgængelig for skadedyr. Inden selve fodringen har kornet været igennem fodersiloen, hvor det bliver opblandet med de indkøbte fodermidler. Det sker for ikke at miste for meget CO2 i den gastætte silo. Med en gastæt silo som en del af det nye fodersystem kan Jacob således bruge hans eget korn som supplement til de indkøbte foderblandinger og spare omkostninger til fodring.

Æstetik og funktionalitet

Med et fleksibel design kan vi opfylde næsten alle krav vores kunder har til deres nye siloer. Jacob valgte fx at få siloerne fremstillet i en farve, så de falder i med de øvrige bygninger.

»Det er vigtig for mig, at vi fik et anlæg, som ikke bare opfylder formålet men som også tager hensyn til omgivelserne ud fra et æstetisk synspunkt. Jeg bryder mig ikke om at siloer skal dominere omgivelserne for meget«

Jacob Kjær, Landmand

Siloerne er udviklet med en glatte indersider så også rengøring og tømning af siloen er nemmere. På den måde får landmanden optimeret både den daglige drift og forretningen på lang sigt. Den gastætte silo er ikke kun velegnet til fjerkræbranchen men også andre brancher, hvor der er høje krav til fodersikkerhed, hygiejne og opbevaring.